DISCLAIMER

 

BHV-MATERIALEN WEBWINKEL DISCLAIMER

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootste mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit wij en de redactie en medewerkers van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Bij aanvragen voor bestemming en verdere informatie richt u zich tot:

  info@bomba.nl ter attentie de heer A.H.R. Bronts.

Niets uit deze tekst of grafische voorstelling op deze site mag zonder schriftelijke toestemming
van BHV-MATERIALEN WEBWINKEL worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze,
hetzij door  druk, fotokopie, fax, overtypen op opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.
Aanvraag voor toestemming of verdere informatie dient te worden gericht:

BHV-MATERIALEN WEBWINKEL
Postbus 77
8426 ZN  APPELSCHA